Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRUCTURES I FUNCIÓ DE GRUPS DŽARTRÒPODES RELACIONATS AMB LES PLAGUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Capacitat d'aplicar el coneixement de la biologia i fenologia de les espècies en els diferents mètodes i temps d'actuació.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Capacitat d'aplicar el coneixement de la biologia i fenologia de les espècies en els diferents mètodes i temps d'actuació.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78125
Professor/a responsable:
MICO BALAGUER, ESTEFANIA
Crèdits ECTS: 1,90
Crèdits teòrics: 0,76
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,14

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,76
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix