Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA CLÍNICA EN MEDICINA REPRODUCTIVA I OBSTETRÍCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura forma parte de plan de estudios del Titulo propio de la Universidad de Alicante Master en Medicina Reproductiva. Se trata de una asignatura obligatoria de caracter eminentemente práctico que se enmarca en el módulo 2: PRÁCTICAS EN MEDICINA REPRODUCTIVA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Posseir un profund coneixement teòric de les diferents matèries del Master.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar les tasques arreplegades en els objectius del domini de les habilitats de les diferents matèries del Master.
 • CG3 : Tenir una actitud positiva cap a l'aprenentatge de les matèries del Master.
 • CG4 : Ser capaç de discutir, realitzar treballs i participar activament en seminaris de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.
 • CG7 : Posseir un ampli coneixement dels aspectes ètics i legals que afecten a les diferents matèries de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.

 

Competències Específiques

 • CE15 : Posseir un ampli coneixement dels aspectes ètics i legals en relació al desenvolupament de programes de reproducció humana assistida, així com els relacionats amb l'experimentació animal, i el desenvolupament d'un altre tipus de recerques científiques en l'àmbit de la biologia de la reproducció i del desenvolupament.
 • CE3 : Estar informat de les principals causes d'esterilitat i d'infertilitat, tant d'origen masculí com a femení, de les tècniques de diagnòstic i els tractaments que s'han de seguir en aquestes situacions.
 • CE4 : Tenir un ampli coneixement teòric i pràctic de les tècniques clíniques i de laboratori que es poden emprar en un programa de Reproducció Humana Assistida.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sin objetivos especificos

 

 

Dades generals

Codi: 77886
Professor/a responsable:
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 4,00
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0,76
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 3,24
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix