Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2013-14

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 77265
Professor/a responsable:
LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix