Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/uab-introduccion-a-la-investigacion.pdf

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG3 : Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i avaluar idees noves i complexes amb esperit crític.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar, analitzar i resoldre problemes químics.
 • Desenvolupar les habilitats per a treballar amb seguretat.
 • Identificar les normes i garanties de qualitat.
 • Avaluar críticament els resultats obtinguts.
 • Exposar de manera clara i concisa, a experts i no experts, les conclusions dels treballs i estudis.
 • Desenvolupar una visió ètica en l'activitat professional.
 • Actualitzar i prosseguir la formació de manera autònoma.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 48811
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 3,04
Càrrega no presencial: 5,16

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 3,04
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix