Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE L'ELECTROQUÍMICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura “Fundamentos de la Electroquímica I” se enmarca en la materia de “Fundamentos de la Electroquímica” de carácter fundamental relacionada con el campo de la Electroquímica y que permiten fijar y nivelar a los distintos alumnos, independientemente de su procedencia (obviamente que accedan desde el área de las ciencias experimentales).  Es necesario, hacer hincapié en que en los actuales grados la presencia de la “Electroquímica” es prácticamente inexistente, de ahí la necesidad de una asignatura como ésta que con 6 créditos ECTS plantea los fundamentos iniciales de la Electroquímica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències específiques (CE)

 • CF1 : Comprendre i dominar la terminologia i els conceptes més avançats relacionats amb el camp de l'electroquímica.
 • CF2 : Dominar les variables que influeixen en la transferència electròdica i en els fenòmens del transport de matèria cap a o des de l'elèctrode.
 • CF3 : Ser capaç d'avaluar i triar els materials electròdics, en funció de l'activitat electrocatalítica que presenten i el procés electroquímic a estudiar.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la terminologia i els conceptes més avançats quant a l'electroquímica.
 • Dominar les variables que influeixen en la transferència electròdica i en els fenòmens del transport de matèria cap a o des de l'elèctrode.
 • Ser capaç d'avaluar i elegir els materials electròdics en funció de l'activitat electrocatalítica i per al procés electroquímic que cal estudiar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El estudiante deberá adquirir conocimientos básicos sobre las propiedades y la estructura de la interfase que se origina entre un electrodo y una disolución de electrolito, así como sobre los procesos de intercambio de carga que tienen lugar en dicha interfase. Asimismo, deberá comprender el origen físico y los factores que afectan a la velocidad del intercambio de carga entre fases y al transporte de materia.

 

 

Dades generals

Codi: 48808
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,48
Crèdits pràctics: 0,32
Càrrega no presencial: 4,20

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Àrea: UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Crèdits teòrics: 0,37
  Crèdits pràctics: 0,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT DE SEVILLA
  Àrea: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
  Crèdits teòrics: 0,37
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: UNIVERSITAT DE CÓRDOBA
  Àrea: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
  Crèdits teòrics: 0,37
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: UNIVERSITAT DE ABERDEEN (ESCÒCIA)
  Àrea: UNIVERSITAT DE ABERDEEN (ESCÒCIA)
  Crèdits teòrics: 0,37
  Crèdits pràctics: 0,08

Estudis en què s'imparteix