Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPERIMENTACIÓ AVANÇADA EN ELECTROQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura de carácter exclusivamente práctico y cuya denominación es la misma que la de la materia y que comprende 5 ECTS.  Permite al estudiante adquirir los aspectos específicos y especializados de la instrumentación, técnicas y equipamientos necesarios para llevar a cabo el trabajo experimental necesario para la elaboración de su Trabajo fin de máster en la línea de investigación asignada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Dominar tècniques avançades d'experimentació en l'estudi de processos electroquímics.
 • CE10 : Dominar tècniques de preparació i caracterització de materials de naturalesa i composició diferents, per a aplicar-los a processos de transformació electroquímica.
 • CE11 : Ser capaç d'utilitzar sistemes electroquímics comercials que s'apliquen a la descontaminació electroquímica de residus o efluents contaminats (electrocoagulació, destrucció d'efluents gasosos).
 • CE12 : Saber preparar i caracteritzar un sistema orgànic organitzat i utilitzar-lo adequadament.
 • CE13 : Dominar les tècniques més significatives per a dur a terme la caracterització d'un reactor electroquímic.
 • CE2 : Ser capaç d'utilitzar tècniques com l'espectroscòpia electroquímica d'impedàncies.
 • CE3 : Poder dissenyar experiments que utilitzen l'acoblament de tècniques òptiques i electroquímiques (l'espectroelectroquímica, per exemple) com a suport a l'elucidació dels mecanismes de reacció dels processos electroquímics.
 • CE4 : Saber utilitzar tècniques sofisticades de visualització de superfícies, com ara les microscòpies AFM i STM, i interpretar les imatges obtingudes.
 • CE5 : Dominar i manejar l'equipament necessari per a registrar voltamperogrames i saber interpretar els resultats obtinguts, com a suport per a elucidar mecanismes de reacció electroquímics.
 • CE6 : Ser capaç d'obtenir polímers conductors i tenir capacitat per a caracteritzar-ne el comportament.
 • CE7 : Saber experimentar amb sensors i biosensors amb resposta electroquímica, que puguen tenir aplicacions electroanalítiques.
 • CE8 : Conèixer els elements necessaris per a construir bateries de flux i piles de combustible amb la capacitat de fer-les funcionar i obtenir-ne els paràmetres que defineixen el comportament.
 • CE9 : Saber manejar elèctrodes amb superfícies ben definides, caracteritzar-los electroquímicament i utilitzar-los per a estudiar processos electroquímics sensibles a l'estructura superficial electròdica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

La formació intensifica els coneixements necessaris per a guanyar desimboltura en la investigació que s'haja de fer com a treball de fi del Màster.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El estudiante aprenderá a utilizar equipamiento electroquímico especializado que se encuentra en un laboratorio donde se desarrollan líneas de investigación del área.  En función de la línea asignada podrá manejar distintos equipos o técnicas instrumentales.

 

 

Dades generals

Codi: 48802
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,16
Crèdits pràctics: 1,36
Càrrega no presencial: 3,48

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 1,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix