Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPERIMENTACIÓ BÀSICA DE L'ELECTROQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura de carácter exclusivamente práctico y cuya denominación es la misma que la de la materia y que comprende 10 ECTS.  Permite al estudiante adquirir los aspectos básicos fundamentales de la instrumentación, técnicas y equipamientos necesarios para abordar en el segundo semestre las asignaturas “Experimentación avanzada en electroquímica” y el “Trabajo fin de Máster”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències específiques (CE)

 • CF17 : Ser capaç de manejar l'equipament bàsic necessari per a abordar l'estudi d'un procés electroquímic: fonts de corrent, registradors, discos-rotatoris.
 • CF18 : Saber obtenir i interpretar les corbes corrent-potencial per a un procés electroquímic.
 • CF19 : Saber utilitzar els equipaments que s'empren en processos electroquímics amb aplicació tecnològica: reactors electroquímics, electrodialitzadors, piles de combustible.
 • CF20 : Saber interpretar, manejar i explicar els resultats dels paràmetres obtinguts en els experiments electroquímics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'usar l'equipament bàsic necessari per a estudiar un procés electroquímic: fonts de corrent, registradors, discos-rotatoris.
 • Saber obtindre i interpretar les corbes corrent-potencial per a un procés electroquímic.
 • Saber utilitzar els equipaments emprats en processos electroquímics amb aplicació tecnològica: reactors electroquímics, electrodialitzadors, piles de combustible.
 • Saber interpretar, usar i explicar els resultats dels paràmetres obtinguts en els experiments electroquímics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El estudiante aprenderá a utilizar equipamiento electroquímico básico que se encuentra en un laboratorio donde se desarrollan líneas de investigación del área. Entre otros equipamientos deberá familiarizarse con la aplicación experimental de diferentes técnicas electroquímicas para el estudio de procesos de transferencia de carga de diferente naturaleza (entre otros: procesos en disolución de interés, electrosíntesis, recubrimientos electrolíticos, aplicación a sistemas de generación de energía, determinaciones electroanalíticas, etc.).

 

 

Dades generals

Codi: 48801
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,32
Crèdits pràctics: 2,68
Càrrega no presencial: 7,00

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Àrea: UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE SEVILLA
  Àrea: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CARTAGENA
  Àrea: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Àrea: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID
  Àrea: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE BURGOS
  Àrea: UNIVERSITAT DE BURGOS
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: UNIVERSITAT DE CÓRDOBA
  Àrea: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,26

Estudis en què s'imparteix