Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE L'ELECTROQUÍMICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura “Fundamentos de la Electroquímica II” se enmarca en la materia de “Fundamentos de la Electroquímica” de carácter fundamental relacionada con el campo de la Electroquímica y que permiten fijar y nivelar a los distintos alumnos, independientemente de su procedencia (obviamente que accedan desde el área de las ciencias experimentales).  Esta asignatura con 4 créditos ECTS completa la materia y permite disponer de las competencias necesarias para afrontar el estudio y el aprendizaje de los aspectos más tecnológicos que  se plantean en un máster de estas características.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències específiques (CE)

 • CF4 : Conèixer els principis i la instrumentació bàsica de les tècniques electroquímiques més rellevants.
 • CF5 : Saber triar els elements que formaran part d'un reactor electroquímic d'acord amb els processos electroquímics que han de funcionar-hi.
 • CF6 : Conèixer els tipus de reactors electroquímics i les aplicacions tecnològiques que tenen.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els principis i la instrumentació bàsica de les tècniques electroquímiques més rellevants.
 • Saber triar els elements que formaran part d'un reactor electroquímic, d'acord amb els processos electroquímics que han de funcionar-hi.
 • Conéixer els tipus i les aplicacions tecnològiques dels reactors electroquímics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El estudiante deberá conocer las técnicas electroquímicas más habituales que le permitirán conocer los procesos electroquímicos, mediante la estimación de una serie de parámetros que pueden ayudarle a establecer el mecanismo por el que transcurre la transformación electroquímica.  Asimismo, el estudiante deberá conocer los elementos que conforman un reactor electroquímico, las geometrías más relevantes y la forma adecuada de caracterizar su comportamiento.  Además de los distintos tipos de reactores electroquímicos existentes y sus aplicaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 48800
Professor/a responsable:
SOLLA GULLON, JOSE
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 2,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix