Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El terme Intel·ligència Artificial fa pensar en robots humanoides com els de les pel·lícules de ciència ficció que es comporten i actuen igual que un ésser humà. Encara que encara no hem arribat a aqueixa fase, si és cert que utilitzem diàriament sistemes on s'empren tècniques de IA: robots aspiradora, jocs d'ordinador, predicció financera, sistemes d'ajuda en el diagnòstic mèdic i una infinitat d'aplicacions. Alguns dels avanços han sigut molt populars, per exemple en 1997 es va fer famós el computador Deep Blue per derrotar al campió mundial d'escacs Gary Kaspárov. Anys després, en 2011, un altre superordenador, Watson, va guanyar jugant en el popular programa televisiu Jeopardy i en 2016 va succeir l'impensable, AlphaGo va derrotar al jugador professional de Go, Lee Sedol.

En aquesta assignatura es revisen diferents tècniques d'Intel·ligència Artificial: xarxes neuronals, màquines de suport vectorial, computació evolutiva, entre unes altres, que es poden aplicar a problemes tan diferents com els videojocs, el business intellligence o la predicció financera.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
 • CE12 : Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • CE13 : Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
 • CE14 : Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • CE5 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'Internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de fer el modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació, en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • Ser capaç de  fer la direcció general, tècnica i de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, a més d'integrar aquests coneixements.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer tècniques de IA que s'apliquen en l'actualitat
 • Determinar què tècnica o tècniques són les més adequades per a resoldre un problema concret
 • Saber aplicar algorismes de IA a problemes concrets

 

 

Dades generals

Codi: 47012
Professor/a responsable:
COMPAÑ ROSIQUE, PATRICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix