Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EN EMPRESES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende introducir al alumno al mundo empresarial a través de prácticas curriculares en empresas del sector

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Ser capaç d'avaluar el grau de sostenibilitat d'un procés químic.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG6 : Conèixer en profunditat la importància i l'interès social i econòmic de la química ambiental i sostenible.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip i comprendre'n la importància.
 • CG9 : Mostrar un alt grau de compromís amb l'ètica i la responsabilitat tant social com professional.

 

Competències transversals

 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'interrelacionar coneixements per a abordar i resoldre problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.
 • Promoure l'interés per la química ambiental i sostenible.
 • Ser capaç d'avaluar el grau de sostenibilitat d'un procés químic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir experiencia en el mundo de la empresa y desarrollar los objetivos perseguidos en el master

 

 

Dades generals

Codi: 45423
Professor/a responsable:
GRINDLAY LLEDO, GUILLERMO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix