Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA PER A UNA INDÚSTRIA SOSTENIBLE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura optativa que pretende aproximar el mundo de la empresa al alumno del master y dar a conocer cuales son las estrategias, necesidades y prioridades de las empresas del sector

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Ser capaç d'avaluar el grau de sostenibilitat d'un procés químic.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG6 : Conèixer en profunditat la importància i l'interès social i econòmic de la química ambiental i sostenible.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.
 • CG9 : Mostrar un alt grau de compromís amb l'ètica i la responsabilitat tant social com professional.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE29 : Conèixer les tendències actuals quant a química sostenible i aplicar-les a la resolució de casos reals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les tendències actuals en temes de química sostenible aplicats a la resolució de casos reals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer de primera mano las necesidades y estrategias de la empresa a través del punto de vista de los profesionales del sector y de las nuevos desarrollos del campo de la Química destinados a mejorar la calidad del medio ambiente

 

 

Dades generals

Codi: 45418
Professor/a responsable:
MORA PASTOR, JUAN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix