Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEMINARIS APLICATS SOBRE TRACTAMENT I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura Optativa del Máster de Química Ambiental y Sostenible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG6 : Conèixer en profunditat la importància i l'interès social i econòmic de la química ambiental i sostenible.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE27 : Conèixer el funcionament dels equips i les instal·lacions relacionats amb els sistemes de reciclatge dels residus més comuns.
 • CE28 : Conèixer l'estat de la tecnologia mundial sobre tractament de residus, a més de les tendències previsibles.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer el funcionament de les instal·lacions i els equips relacionats amb els sistemes de reciclatge dels residus més comuns.
 • Conéixer l'estat de la tecnologia mundial sobre tractament de residus, a més de les previsibles tendències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer el funcionamiento de los equipos e instalaciones relacionados con los sistemas de reciclaje de los residuos más comunes.
• Conocer el estado de la tecnología mundial sobre tratamiento de residuos, así como sus previsibles tendencias.

 

 

Dades generals

Codi: 45417
Professor/a responsable:
CONESA FERRER, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix