Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VECTOR ENERGÈTIC HIDROGEN II: USOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura forma parte de la materia Energía y Medio Ambiente dentro del modulo de especialización del máster. La materia tiene 6 asignaturas de 3 créditos cada una dentro del segundo semestre del máster.
Esta asignatura ofrece al alumno conocimientos sobre el posible uso del hidrógeno dentro de las pilas de combustible para obtener energía. Se aprovecharán los conocimientos previos que el alumno pueda tener de Electroquímica, reforzando todos los aspectos relativos a la cinética de las reacciones electroquímicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG3 : Ser capaç de dissenyar nous processos químics (o modificar els existents) que permeten reduir-ne impacte ambiental.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.

 

Competències transversals

 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE11 : Conèixer el funcionament de les piles de combustible hidrogen/oxigen.
 • CE12 : Ser capaç d'identificar els paràmetres que caracteritzen l'electrocatàlisi de la reacció d'oxidació d'hidrogen i de reducció d'oxigen i els principals problemes d'aquestes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer el funcionament de les piles de combustible hidrogen/oxigen.
 • Ser capaç d'identificar els paràmetres que caracteritzen l'electrocatàlisi de la reacció d'oxidació d'hidrogen i de reducció d'oxigen, a més d'identificar-ne els principals problemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 45409
Professor/a responsable:
HERRERO RODRIGUEZ, ENRIQUE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix