Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LEGISLACIÓ MEDIAMBIENTAL I SECTORIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende facilitar los conocimientos indispensables sobre el sistema de fuentes del Derecho en general y prestar la formación específica relativa al Derecho Ambiental, con el objetivo de conocer los principales instrumentos jurídicos para la protección medioambiental, así como el régimen jurídico de los sectores ambientales que comportan una intervención sobre los agentes contaminantes o que están referidos a la protección de los recursos naturales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CF10 : Conèixer en profunditat la legislació sectorial vigent en matèria de medi ambient.
 • CF11 : Interpretar i aplicar correctament els textos normatius relacionats amb el dret ambiental.
 • CF12 : Conèixer els instruments jurídics emprats per les administracions públiques per a protegir el medi ambient i els recursos naturals.
 • CF9 : Dominar els conceptes i conèixer les institucions que regulen el dret ambiental.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els conceptes i les institucions del dret ambiental.
 • Conéixer la legislació sectorial vigent en matèria de medi ambient i els seus mètodes de cerca.
 • Interpretar correctament els textos normatius.
 • Conéixer les tècniques i els mecanismes jurídics de les administracions públiques per a protegir el medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


Conocer los diferentes conceptos e instituciones del Derecho Ambiental.
Conocer la legislación sectorial vigente en materia de medio ambiente y sus métodos de búsqueda.
Interpretar correctamente los textos normativos.
Conocer las diferentes técnicas y mecanismos jurídicos que utilizan las Administraciones Públicas para la protección del medio ambiente.

 

 

Dades generals

Codi: 45403
Professor/a responsable:
GOMIS CATALA, MARIA LUCIA
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix