Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEMINARIS AVANÇATS EN MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El estudio de la QUímica Ambiental y Sostenible pasa por la obtención de conocimientos algo más generales relacionados con el medioambiente: su gestión y protección. Este es el objetivo de esta asignatura

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG6 : Conèixer en profunditat la importància i l'interès social i econòmic de la química ambiental i sostenible.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CF7 : Conèixer les últimes tècniques i els mètodes que s'empren per a restaurar i conservar ecosistemes.
 • CF8 : Saber avaluar l'impacte mediambiental dels ecosistemes explotats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer aspectes fonamentals relacionats amb la conservació i gestió del patrimoni natural.
 • Despertar i promoure l'interés per diversos temes de l'ecologia de la conservació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer aspectos fundamentales relacionados con la gestión y conservación del medioambiente a través de la óptica de profesionales e investigadores del sector

 

 

Dades generals

Codi: 45402
Professor/a responsable:
MORA PASTOR, JUAN
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 1,50

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,5

Estudis en què s'imparteix