Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Toda la información sobre la asignatura se puede encontrar aquí:

http://guiadocent.udl.cat/pdf/13309-1617

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 20. : Correcció en l'expressió oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 • 21. : Domini d'una llengua estrangera.
 • 22. : Domini de les TIC.
 • 25. : Capacitat per a comunicar les pròpies conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿+B2848 a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 26. : Posseir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 • 29. : Capacitat de gestió adequada de la informació.

 

Competències específiques (CE)

 • 1. : Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal.
 • 13. : Destresa en l'ús de mètodes d'investigació criminològics empírics.
 • 14. : Destresa en l'ús de metodologia d'investigació jurídica.
 • 15. : Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Toda la información sobre la asignatura se puede encontrar aquí:

http://guiadocent.udl.cat/pdf/13309-1617

 

 

Dades generals

Codi: 42005
Professor/a responsable:
CARRASCO ANDRINO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix