Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RÈGIM JURÍDIC DE LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ACTIVITAT I ESPAIS D'OCI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Analizar el régimen jurídico de los espacios que poosbilitan las actividades turísticas y las exigencias para el ejercicio de estas mismas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions.
 • CG4 : Prendre decisions i resoldre problemes.
 • CG6 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Aproximar a los alumnos y alumnas al Ordenamiento Jurídico, sus instituciones, reglas y normas, en especial para estudiar las que afectan desde el derecho público, el Derecho Administrativo, general y especial, a las actividades turísticas.

 

 

Dades generals

Codi: 41030
Professor/a responsable:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix