Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONDUCTA DEL CONSUMIDOR TURISTA I GESTIÓ COMERCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura queda contextualizada en un máster de turismo, por la aplicación que tiene para los profesionales del sector turístico, el conocimiento de los factores internos y externos determinantes en los procesos de compra de los consumidores de productos/ servicios turísticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Prendre decisions i resoldre problemes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer les tècniques de direcció empresarial.
 • CE11 : Conèixer les tendències i la dinàmica dels mercats turístics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els conceptes bàsics del comportament del consumidor, a fi de prendre decisions de direcció de màrqueting en l'empresa turística.
 • Ser capaç de prendre decisions comercials per a les empreses i destinacions turístiques, de manera que el focus d'atenció siga el consumidor.
 • Ser capaç de reconéixer tendències en el mercat, que influeixen en el desenvolupament de les activitats de l'empresa turística.
 • Reconéixer els diversos condicionants del procés de decisió de compra del consumidor.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conocer los conceptos básicos del comportamiento del consumidor para la toma de decisiones de compra.
• Tomar decisiones de carácter profesional/empresariales en las que el foco de atención sea el consumidor.
• Ser capaz de reconocer tendencias en el mercado que influyen en el desarrollo de las actividades de consumo turístico.
• Reconocer los distintos condicionantes del proceso de decisión de compra del consumidor.
• Redacción formal y estructurada de un trabajo de investigación original.
• Presentación y defensa del trabajo de investigación comercial en turismo llevado a cabo por los diferentes grupos.

 

 

Dades generals

Codi: 41028
Professor/a responsable:
MUÑOZ GARCIA, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix