Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MERCATS LOCALS I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura junto con “Dinámicas y estructuras de la población. Los nuevos yacimientos de empleo” configuran la materia del Master que tiene como enfoque los temas relacionados con la población, cualificación y promoción del empleo. En este sentido, esta asignatura ofrece una amplia visión sobre los distintos aspectos que conforman los mercados locales de empleo entre los que pueden citarse: la perspectiva de política económica centrada en el empleo, la importancia de la figura del emprendedor como generador de nuevas fuentes de empleo, el papel que juegan las entidades locales y sus Agencias de Desarrollo Local en el desarrollo de sus respectivos mercados locales de empleo y la importancia de la Economía Social a nivel local.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE5 : Capacitat per a actuar com a mediador entre els diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE6 : Capacitat per a assessorar i coordinar als diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les relacions entre els mercats locals i les possibilitats de  promoció i creació d'ocupació.
 • Diferenciar les possibles estratègies de promoció i creació d'ocupació.
 • Entendre les polítiques públiques de promoció i creació d'ocupació.
 • Comprendre el paper del emprendedurismo com a font d'ocupació.
 • Conèixer les tècniques de dinamització i habilitats socials que han de manejar els responsables de les Agències de Desenvolupament Local.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conocer las relaciones entre los mercados locales y las posibilidades de promoción y creación de empleo. Diferenciar las posibles estrategias de promoción y creación de empleo. Entender las políticas públicas de promoción y creación de empleo. Comprender el papel de emprendedurismo como fuente de empleo. Conocer las técnicas de dinamización y habilidades sociales que deben manejar los responsables de las Agencias de Desarrollo Local.

 

 

Dades generals

Codi: 40219
Professor/a responsable:
FUSTER OLIVARES, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8

Estudis en què s'imparteix