Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVENTARI I CATALOGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura dedicada a proporcionar los conocimientos básicos para la identificación, documentación y catalogación de yacimientos arqueológicos y la cultura material de diferentes épocas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació arqueològica i patrimonial.
 • CG4 : Motivació per la qualitat en l'exercici de la professió arqueològica.
 • CG5 : Capacitat d'organització i planificació en la gestió patrimonial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Saber aplicar els mètodes, tècniques i instruments utilitzats en les ciències relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • CE5 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts materials per a l'estudi de la història, així com els instruments de recopilació i tractament de la informació (catàlegs, inventaris, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic i etnogràfic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els sistemes emprats en l'inventari i la catalogació de materials arqueològics.
 • Valorar i interpretar el registre arqueològic des d'un punt de vista diacrònic.
 • Adquirir ètica professional en relació amb la conservació i difusió de la cultura material.
 • Usar les tecnologies de la informació per a reconèixer, inventariar i catalogar evidències arqueològiques.
 • Organitzar i planificar el registre arqueològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Conocer  y aplicar los instrumentos y las técnicas de inventario y catalogación de los restos arqueológicos.
 • Reconocer los restos materiales más significativos de cada uno de los periodos históricos.
 • Adquirir una visión global de las transformaciones morfológicas y formales de los elementos muebles a lo largo del tiempo.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 39807
Professor/a responsable:
JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 4,08
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,32
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,9
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 1,38

Estudis en què s'imparteix