Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INSTRUMENTS, ESTRATÈGIES I ÀMBITS D'INTERVENCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Es presentaran les metodologies i procediments més importants d'intervenció arqueològica, així com la seva adaptació a diferents contextos o problemàtiques pràctiques

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi de la informació arqueològica.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació arqueològica i patrimonial.
 • CG4 : Motivació per la qualitat en l'exercici de la professió arqueològica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Saber aplicar els mètodes, tècniques i instruments utilitzats en les ciències relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • CE5 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts materials per a l'estudi de la història, així com els instruments de recopilació i tractament de la informació (catàlegs, inventaris, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE6 : Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els instruments i les metodologies emprats en l'estudi arqueològic.
 • Conèixer i valorar els camps d'aplicació arqueològica i les línies transversals que presenten: estudis de gènere, paisatge, etc.
 • Organitzar i planificar la intervenció arqueològica en funció dels àmbits d'aplicació.
 • Emprar les tecnologies de la informació per a adaptar-les a diversos contextos o problemàtiques pràctiques arqueològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 

1. Conèixer i aplicar els instruments i metodologies emprades en l'estudi arqueològics 

2. Conèixer i valorar els diferents camps d'aplicació arqueològica i les seves línies *trasversals 

3. Organitzar i planificar la intervenció arqueològica en funció dels diferents àmbits d'aplicació 

4. Emprar les tecnologies de la informació per a la seva adaptació a diferents contextos o problemàtiques pràctiques arqueològiques

 

 

 

Dades generals

Codi: 39806
Professor/a responsable:
GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 1,12
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,56

Estudis en què s'imparteix