Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ARQUEOLOGIES DIACRÒNIQUES I ANTROPOLÒGIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura dedicada a presentar las principales problemáticas históricas y teóricas que se abordan desde la investigación arqueológica, así como las líneas de estudio transversales como los estudios de género.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític sobre el procés històric.
 • CG4 : Motivació per la qualitat en l'exercici de la professió arqueològica.
 • CG7 : Compromís ètic i deontològic amb la conservació i protecció del patrimoni cultural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat d'exercir professionalment l'arqueologia, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual, d'acord amb els principis i codis deontològics de la professió.
 • CE3 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les investigacions historicoarqueològiques (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic i etnogràfic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals conceptes i etapes de la història a través de les evidències arqueològiques.
 • Identificar els principals valors patrimonials analitzats en les arqueologies diacròniques i antropològiques.
 • Valorar i interpretar el registre arqueològic des d'un punt de vista diacrònic i antropològic.
 • Adquirir ètica deontològica i compromís social en relació amb la diversitat de la cultura material arqueològica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conocer e interpretar el registro arqueológico desde un punto de vista diacrónico y antropológico.

 

 

 

Dades generals

Codi: 39802
Professor/a responsable:
DOMENECH BELDA, CAROLINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,99
  Crèdits pràctics: 0,33
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,65
  Crèdits pràctics: 0,22

Estudis en què s'imparteix