Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES D'EDICIÓ DIGITAL DE TEXTOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Este módulo consiste en la aplicación práctica de los conocimientos sobre edición digital adquiridos en la asignatura de Iniciación a la edición digital de textos. Para ello, los estudiantes realizarán prácticas sobre diversos aspectos del proceso de edición digital.

En estas prácticas se desarrolla el proceso de edición de textos, literarios y no literarios, mediante el uso de herramientas digitales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.
 • CG4 : Adquisició de tècniques i eines per a l'edició digital.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE8 : Adquirir les eines bàsiques necessàries per a la realització de projectes d'edició digital i la formació necessària per a aplicar els coneixements filològics en l'àmbit de l'edició professional de textos: utilització de les principals eines i programes informàtics per a la digitalització de textos i imatges (ús d'escàner de mà i de sobretaula, paràmetres per a la digitalització textual i iconogràfica, principis del reconeixement òptic de caràcters, retoc d'imatges, etc., mitjançant programari específic; utilització de les principals eines i programes informàtics per al tractament, la correcció i composició de textos (elements d'automatització en la correcció de textos, ús de programes de tractament de text: Word); utilització de les principals eines i programes informàtics per a l'edició digital hipertextual i l'ús de metadades.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE13 : Manejar les principals eines i programes informàtics per a la digitalització, correcció i composició de textos de textos i imatges.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Amb aquestes pràctiques s'amplien les competències professionals de l'alumnat, fonamentalment en dues orientacions:

 • La integració en el mercat laboral específic vinculat a l'edició digital de textos literaris.
 • L'adquisició d'eines de gran utilitat per a accedir a treballs vinculats amb la literatura, com ara tècnic de gestió cultural, expert en treballs editorials, periodista especialitzat de revistes o seccions culturals, etc.

El mòdul resulta també molt útil per a iniciar l'alumnat en l'edició de textos literaris com a tasca filològica essencial (en les diverses tipologies).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos generales

1. Adquirir las capacidades básicas necesarias para la realización de proyectos de edición digital en todos sus aspectos.
2. Adquirir las capacidades precisas para aplicar los conocimientos filológicos en el ámbito de la edición profesional de textos (publicación en web).
3. Conocer las características y el funcionamiento básico de los principales programas para la digitalización de textos e imágenes.
4. Conocer las características y el funcionamiento básico de los principales programas para el tratamiento, la corrección y composición de textos en su aplicación profesional (publicación en web).
5. Conocer las características y el funcionamiento básico de los principales programas para la edición digital hipertextual y el uso de metadatos.

Objetivos conceptuales

6. Conocer los parámetros técnicos necesarios para la digitalización de textos e imágenes.
7. Conocer los conceptos fundamentales en el trabajo de tratamiento, corrección y composición de textos para la publicación en web.
8. Conocer el concepto de hipertexto y el funcionamiento básico de los programas de edición de metadatos.

Objetivos procedimentales

9. Introducir al alumnado en el manejo de las principales herramientas y programas informáticos para la digitalización de textos e imágenes (uso de escáner de mano y de sobremesa, parámetros para la digitalización textual e iconográfica, principios del reconocimiento óptico de caracteres, retoque de imágenes, etc., mediante software específico: Omnipage, Abyy, etc., Photoshop).
10. Introducir al alumnado en el manejo de las principales herramientas y programas informáticos para el tratamiento, la corrección y composición de textos (elementos de automatización en la corrección de textos, uso de programas de tratamiento de texto: Word).
11. Introducir al alumnado en el manejo de las principales herramientas y programas informáticos para la edición digital hipertextual y el uso de metadatos (Tiny HTML Editor, XMetaL).

Objetivos actitudinales

12. Reflexionar sobre el proceso de edición digital y sobre las distintas tareas técnicas que dicha tarea implica.
13. Reflexionar sobre el concepto de Biblioteca Digital y sus características frente a la Biblioteca tradicional.
14. Reflexionar sobre la difusión en web de contenidos culturales y sus implicaciones con la legislación sobre propiedad intelectual y sociedad de la información.

 

 

Dades generals

Codi: 39240
Professor/a responsable:
PALOMO ALEPUZ, LAURA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,90
Càrrega no presencial: 4,10

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix