Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VIATGES FÍSICS I IMAGINARIS EN LA LITERATURA ÀRAB ISLÀMICA I EL SEU MÓN

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El curs està enfocat a la comprensió del fenomen del viatge en la societat islàmica clàssica.

Des de l'Edat mitjana fins a l'actualitat, el viatge és el fet religiós més important d'una vida. Parlem del hayy, pronunciat "hach", el viatge de peregrinació a la Meca, un dels cinc preceptes de l'islam per a tot musulmà, també avui dia.

Però aquest viatge a la Meca, obligatori per a tot musulmà home adult almenys una vegada en al vida, també és sinònim de comerç, formació i intercanvi de sabers de ciències de la religió, dret literrarios, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement del motiu del viatge en la literatura àrab.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L'eix del present curs el suposa l'exposició i el coneixement d'aquests aspectes del viatge musulmà i les implicacions en els àmbits de l'islam, la seua relació amb la de l'expansió de la religió musulmana, així com implicacions en l'àmbit de la literatura.

El curs té com a objectius bàsics:

1. El coneixement de les manifestacions més importants de la rihla com el gènere de viatges per excel·lència, el del viatge a la Meca. El coneixement de l'evolució del gènere rihla. La identificació dels altres relats de viatges: els viatges pel océno Índic. Els elements parageográficos en el relat del viatge.

2. El segon objectiu és, una vegada adquirit l'objectiu anterior, ensenyar a discriminar entre diversos textos davant quina mena de relats de viatges ens trobem, de manera que puga enfocar-se i comprendre's cada obra en el marc conceptual que li correspon.

 

 

Dades generals

Codi: 39230
Professor/a responsable:
FRANCO SANCHEZ, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix