Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NARRATIVA FEMENINA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Son estudios de literatura y género, relacionados con otras asignaturas del tronco del máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la narrativa femenina àrab contemporània.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Acercar a los estudiantes el extenso y rico mundo de la narrativa femenina árabe contemporánea.

- Dar a conocer el contexto histórico e ideológico en el que se desarrolla la narrativa femenina en el mundo árabe.

- Conocer a través de lecturas de novelas y biografías árabes en castellano los estilos, corrientes y temas de la narrativa femenina árabe contemporánea.

 

 

Dades generals

Codi: 39227
Professor/a responsable:
LAPIEDRA GUTIERREZ, EVA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix