Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA RONDALLÍSTICA ÀRAB I LA SEUA RELACIÓ AMB ALTRES LITERATURES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura ‘La cuentística árabe y su relación con otras literaturas’ forma parte del módulo de optatividad del Master de Estudios Literarios y se engloba en el bloque de Literatura árabe-islámica (18 créditos), que pretende que el alumnado pueda componer un itinerario de formación específico orientado a profundizar en materias literarias correspondientes a los diferentes ámbitos culturales y lingüísticos que integran el Máster. La asignatura, que pretende contribuir a la ampliación de los conocimientos adquiridos en el Grado correspondiente y proponer temas y metodologías orientados a encauzar la trayectoria investigadora del alumnado, se complementa con otras de temática cercana, entre ellas ‘Mitos y arquetipos persas en la literatura’, ‘Literaturas del Magreb: de la época colonial al postcolonialismo’ o ‘La novela griega y su pervivencia’.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement del conte àrab i de la seua relació amb altres literatures.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Introducir al alumno en el inmenso corpus narrativo árabe medieval, a través del conocimiento de las principales obras de cuentística.

- Iniciar al alumno en el análisis (narratológico, diacrónico...) de diversos cuentos y familias de cuentos, tanto dentro de la literatura árabe como en su emigración a otras literaturas.

- Analizar las transformaciones que padecen los cuentos árabes en sus migraciones a otras literaturas.

- Analizar y valorar el papel de la cuentística árabe en el desarrollo temprano de otras literaturas.

 

 

Dades generals

Codi: 39225
Professor/a responsable:
BERNABE PONS, LUIS FERNANDO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix