Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA LITERATURA FRANCESA ESCRITA PER LES DONES ANALITZADA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudio de la literaturas de expresión francesa escrita por mujeres a lo largo de la historia desde una perspectiva de género poniendo de manifiesto la relación de las escritoras con el mundo como espacio físico y escritural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la literatura francesa escrita per dones i de les eines per a una anàlisi segons la teoria de gènere.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS GENERALES:

1. Proporcionar una formación general en los conceptos de género en relación con la literatura de expresión francesa.

2. Conocer las principales corrientes feministas de las literaturas de expresión francesa desde una perspectiva de género.

3. Mostrar una actitud científica a la hora de analizar y abordar textos literarios escritos por mujeres

4. Conocer las principales autoras y obras, así como sus características y su importancia de la escritura de mujeres en las literaturas de expresión francesa.

5. Relacionar las manifestaciones literarias femeninas en las literaturas de expresión francesa con el contexto histórico y cultural en las que se producen.

6. Valorar la importancia de la producción literaria escrita por mujeres en las literaturas de expresión francesa.

OBJETIVOS CONCEPTUALES:

1. Conocer las distintas manifestaciones literarias escritas por mujeres en las literaturas de expresión francesa.

2. Comprender las distintas características de las corrientes feministas de las literaturas de expresión francesa desde una perspectiva de género.

3. Conocer las principales obras de la literatura escrita por mujeres en las literaturas de expresión francesa y su importancia en el ámbito literario.

4. Adquirir una formación específica en los conceptos de género en relación con la literatura de expresión francesa.

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES: 1. Fomentar el análisis y el juicio crítico en la dificultad de construir una memoria de las mujeres desde el ámbito literario.

2. Describir las distintas características de las corrientes feministas de las literaturas de expresión francesa.

3. Analizar textos y obras relevantes de la literatura con perspectiva de género OBJETIVOS

ACTITUDINALES:

1. Comprender la importancia de la literatura escrita por mujeres en las literaturas de expresión francesa.

2. Desarrollar una actitud crítica y tolerante de la literatura escrita por mujeres en las literaturas de expresión francesa desde una perspectiva de género.

 

 

 

Dades generals

Codi: 39220
Professor/a responsable:
PEÑALVER VICEA, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix