Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NOVEL·LA BRITÀNICA CONTEMPORÀNIA: NOVES TENDÈNCIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Presentación y estudio de las nuevas corrientes en la novela y narrativa británica contemporánea, incluida la Commonwealth,  entre finales de los años setenta del siglo XX y la actualidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les noves tendències narratives britàniques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia literatura inglesa contemporánea referida específicamente a la novela de los últimos cincuenta años, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.
2. Analizar las técnicas, argumentos, mitos y estrategias textuales en la narrativa inglesa contemporánea (1970-actualidad).
3. Aplicar lecturas teóricas interdisciplinares a textos narrativos británicos escritos entre 1970 y la actualidad.

 

 

Dades generals

Codi: 39216
Professor/a responsable:
LOPEZ ROPERO, MARIA LOURDES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix