Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA I ESPAI URBÀ A ESPANYA I HISPANOAMÈRICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Comprender la relación de la literatura y la ciudad, desarrollando visiones de la misma a través de ejemplos literarios españoles e hispanoamericanos. Plantear líneas de investigación sobre esta relación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les relacions existents entre la literatura hispanoamericana i peninsular.
 • Coneixement del motiu de l'espai urbà com a assumpte literari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

* Introducir al alumnado en los problemas generales de la perspectiva humanística de la ciudad.
* Desarrollar perspectivas literarias vinculadas al urbanismo.
*Plantear ejemplos literarios de modelos urbanos.
*Reflexionar sobre la metodología de esta relación.

 

 

Dades generals

Codi: 39209
Professor/a responsable:
ROVIRA SOLER, JOSE CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix