Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

La excelencia en sostenibilidad es un proceso arduo, por no decir imposible para nuestra sociedad actual. La consecuencia directa es un desánimo generalizado que no es, en absoluto, productivo.

Uno de los objetivos de la asignatura consiste en cambiar esta actitud. Para ello se propone aprender de las distintas estrategias de desarrollo sostenible de una serie de ciudades, todas ellas ejemplos extremos de cómo combinar investigaciones culturales, sociológicas, tecnológicas, económicas y medioambientales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2012-13

Competències generals del títol (CG)

 • G10 : Capacitat per a relacionar i agrupar els diferents factors que intervenen en l'arquitectura i l'urbanisme atenent els tipus i les possibilitats; reconèixer-hi valors socials, culturals, artístics i arquitectònics.
 • G4 : Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els diferents camps de l'arquitectura i capacitat per a establir diferents alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament. Preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adequades amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • G5 : Capacitació per a analitzar, valorar i innovar en les obres d'arquitectura des del punt de vista de la sostenibilitat.
 • G6 : Capacitació per a desenvolupar la sostenibilitat en els projectes d'arquitectura i urbanisme.
 • G8 : Capacitat per a traslladar i aplicar mètodes científics a treballs acadèmics, professionals o d'investigació, així com proposar noves formes de treball en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.

 

Competències específiques (CE)

 • E1 : Habilitat per a la comprensió del fet arquitectònic en els seus múltiples nivells socials i culturals.
 • E11 : Anàlisi de les exigències de sostenibilitat, tant en l'àmbit urbà com en el territori.
 • E15 : Capacitat per a elaborar cartografies temàtiques a partir de les anàlisis fetes.
 • E19 : Coneixement de criteris de desenvolupament edificatori sostenible i en harmonia amb l'entorn.
 • E2 : Habilitat per a proposar alternatives sobre fets i tipus que responguen a demandes urbanes.
 • E6 : Habilitat per a resoldre i aplicar un procediment de càlcul apropiat.
 • E7 : Habilitat per a treballar amb nous models arquitectònics que permeten a l'alumne replantejar-se els paràmetres i paradigmes de construcció de la ciutat contemporània, a més de gestionar i formular a través seu un pensament complet sobre la ciutat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudi dels orígens i el futur social, cultural, econòmic i mediambiental d'aquestes ciutats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Durante el curso se proponen tres ciudades distintas para que el alumno realice un recorrido histórico de la evolución de las mismas, analizando los orígenes y las paulatinas respuestas a las decisiones adoptadas. Es una sistemática en la que se comienza detectándose distintas modalidades de Sostenibilidad, aplicándose más tarde al estudio de los procesos contemporáneos que las condicionan, y cuyo fin es proyectarla sobre el futuro de las mismas.

 

 

Dades generals

Codi: 38408
Professor/a responsable:
SANCHEZ MERINA, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix