Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE PERCEPCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Tot sistema autònom, ja siga un robot o un sistema d'automatització, requereix l'obtenció d'informació del seu propi entorn per a prendre decisions. Aquesta informació és obtinguda pels sistemes de percepció, que abasten múltiples sensors capaços d'obtenir aqueixa informació. El sentit que més informació proporciona a l'ésser humà és la vista. És el principal sistema de percepció per a l'ésser humà, i també per a un sistema autònom. A partir d'aquest sistema de percepció és possible adquirir imatges d'un o diversos objectes en una escena que, processades i segmentades convenientment, permeten extraure característiques que poden ser emprades per a identificar i reconèixer què objectes hi ha en l'escena, o si tenen o no defectes o anomalies. L'assignatura tracta de descriure els sistemes de visió, abastant des de l'adquisició de la imatge fins al seu processament per a obtenir característiques útils de l'escena que permeten realitzar el control automàtic de qualsevol sistema, o simplement el monitoratge, inspecció o el reconeixement d'elements del seu entorn. A més, al llarg de l'assignatura es descriuen un altre tipus de sistemes sensorials utilitzats en robòtica i automatització que permeten dotar d'intel·ligència a aquests sistemes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Assessorament sobre elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG3 : Posar en marxa i mantenir sistemes robòtics o d'automatització que satisfacen els requeriments d'aplicacions industrials o de serveis.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.
 • CG14 : Capacitat d'adaptació a noves situacions fomentant la creativitat i l'esperit emprenedor.

 

Competències específiques:>>visió

 • CEVI1 : Analitzar i saber aplicar les eines i tècniques que permeten l'extracció i processament d'informació visual i saber escollir les més adequades depenent de l'àmbit d'aplicació i de l'entorn.
 • CEVI2 : Utilitzar eines informàtiques i programari específic per al processament de les imatges obtingudes per sensors visuals.
 • CEVI3 : Conèixer i entendre els mètodes de reconstrucció i mesura de l'estructura 3D així com de moviment en una escena a partir d'imatges digitals.
 • CEVI4 : Aplicar mètodes, tècniques i instruments específics per a l'adquisició i formació d'imatge.

 

Competències específiques:>>sensors

 • CESE1 : Ser capaç de triar les característiques més adequades de què ha de disposar un sistema de percepció d'acord amb la seua aplicació en diferents àmbits i àrees d'automatització industrial o de serveis.
 • CESE2 : Analitzar i entendre la importància i aplicabilitat dels sistemes de percepció en processos de sensorització en sistemes robòtics o automàtics.
 • CESE3 : Ser capaç de configurar sensors, maquinari i programari, així com tots els elements que constitueixen un sistema de percepció.
 • CESE4 : Analitzar i optimitzar el disseny d'un procés de presa de mesures per a obtenir la precisió i exactitud requerides.
 • CESE5 : Avaluar la importància dels límits de mesura dels sistemes sensorials en la significació dels resultats obtinguts.
 • CESE6 : Conèixer i aplicar mètodes, tècniques i instruments de realitat virtual i immersiva en sistemes robòtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir la capaciat per a entendre el funcionament d'un sistema de percepció.
 • Ser capaç d'usar sensors per a adquirir dades.
 • Implementar esquemes algorítmics per a modelar etapes de processament d'imatges.
 • Fer petits projectes de sensorització per a facilitar la implantació i integració amb sistemes robòtics o automatitzats més complexos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Ser capaç d'escollir les característiques més adequades que ha de disposar un sistema de percepció d'acord a la seua aplicació en diferents àmbits i àrees d'automatització industrial o de serveis.
 • Analitzar i entendre la importància i aplicabilitat dels sistemes de percepció en processos de sensorització en sistemes robòtics o automàtics.
 • Ser capaç de configurar sensors i actuadors mitjançant software i hardware, y tots els elements que constitueixen un sistema de percepció.
 • Analitzar i saber aplicar les eines i tècniques que permeten l'extracció i processament d'informació visual i saber escollir quins són les més adequades en funció de l'àmbit d'aplicació i de l'entorn.
 • Controlar eines informàtiques i programari específic per al processament de les imatges obtingudes per sensors visuals.
 • Conèixer i saber aplicar tècniques de realitat augmentada i de realitat virtual en sistemes de percepció robòtics.

 

 

Dades generals

Codi: 37803
Professor/a responsable:
MORELL GIMENEZ, VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix