Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PATENTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ D'EMPRESES (SPIN-OFF)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta és una de les assignatures fonamentals del programa formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la vida. Aquesta assignatura la comparteixen els quatre màsters adscrits a aquest programa formatiu.

En aquesta assignatura es demostrarà a l'alumne com s'ha de protegir la propietat intel·lectual i coneixerà els aspectes previs més importants de la gestió de les empreses de base tecnològica (EBTs).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biomèdica a nivell avançat.
 • CG5 : Tenir la capacitat d'investigació independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB12 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13 : Capacidad de creatividad.
 • CB15 : Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16 : Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • CB17 : Capacidad para mostrar información de forma clara.
 • CB2 : Capacidad de organización y planificación.
 • CB4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • CB6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8 : Habilidades en las relaciones interpersonales.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

Competències específiques:>>mòdul fonamental

 • CEF10 : Conèixer el funcionament de les empreses derivades (spin-off).
 • CEF9 : Conèixer les patents pel que fa al seu format, contingut i forma d'escriure-les i presentar-les i, en particular, les patents biomèdiques.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biotecnologia a nivell avançat.
 • CG5 : Capacitat d'investigació independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com poden ser bases de dades biològiques, bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB10 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB12 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13 : Capacidad de creatividad.
 • CB15 : Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16 : Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • CB17 : Capacidad para mostrar información de forma clara.
 • CB2 : Capacidad de organización y planificación.
 • CB4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • CB6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8 : Habilidades en las relaciones interpersonales.

 

Competències específiques:>>mòdul fonamental

 • CEF9 : Conèixer les patents pel que fa al seu format, contingut i forma d'escriure-les i presentar-les, i en particular les biotecnològiques.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en química mèdica a nivell avançat.
 • CG5 : Tenir la capacitat per a investigar independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB10 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB12 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13 : Capacidad de creatividad.
 • CB15 : Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16 : Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • CB17 : Capacidad para mostrar información de forma clara.
 • CB2 : Capacidad de organización y planificación.
 • CB4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • CB6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8 : Habilidades en las relaciones interpersonales.

 

Competències específiques:>>mòdul fonamental

 • CEF10 : Conèixer el funcionament de les empreses derivades (spin-off).
 • CEF9 : Conèixer les patents pel que fa al seu format, contingut i forma d'escriure-les i presentar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir les habilitats necessàries per a entendre les patents i la propietat intel·lectual, a més de desenvolupar i gestionar empreses, especialment les derivades (spin-off).
 • Conéixer el format, el contingut, la redacció i la presentació de les patents.
 • Conéixer el funcionament de les empreses derivades (spin-off).
 • Aprendre a preparar patents i salvaguardar-ne la propietat intel·lectual.
 • Fomentar el treball en equip, l'esperit crític en l'anàlisi de resultats i la capacitat de discussió i exposició d'aquests.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conèixer les formes de protegir la propietat intel·lectual

Conèixer els aspectes més importantes de la gestió de les empreses de base tecnològica.

 

 

Dades generals

Codi: 36601
Professor/a responsable:
CHINCHILLA CRUZ, RAFAEL JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,52
Crèdits pràctics: 0,68
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,52
  Crèdits pràctics: 0,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix