Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEMINARIS EN BIOCIÈNCIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se plantea como un Ciclo de Seminarios Científicos impartidos por especialistas internacionales y nacionales en campos relacionados con el Programa Formativo de Postgrado de Biomedicina y Tecnologías para la Vida, que incluye los Másteres Oficiales de Biomedicina, Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad y Química Médica. Los seminarios se impartirán a lo largo del curso, con una periodicidad aproximadamente semanal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la biomedicina necessaris per a abordar amb profunditat una determinada especialització.
 • CG2 : Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de la biomedicina.
 • CG3 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar els problemes des de punts de vista diferents i així enriquir les solucions.
 • CG4 : Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biomèdica a nivell avançat.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

Competències específiques:>>mòdul fonamental

 • CEF5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la investigació en biomedicina i tecnologies per a la vida.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir els coneixements avançats necessaris per a abordar amb profunditat una especialització en biotecnologia aplicables a la salut i la sostenibilitat.
 • CG2 : Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la biotecnologia.
 • CG3 : Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista, i així enriquir les solucions.
 • CG4 : Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biotecnologia a nivell avançat.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

Competències específiques:>>mòdul fonamental

 • CEF5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la investigació en biomedicina i tecnologies per a la vida.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la química mèdica necessaris per a abordar amb profunditat una especialització determinada.
 • CG2 : Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la química mèdica.
 • CG3 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4 : Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en química mèdica a nivell avançat.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

Competències específiques:>>mòdul fonamental

 • CEF5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la investigació en biomedicina i tecnologies per a la vida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir una visió general de les fronteres de la investigació en biomedicina i tecnologies per a la vida.
 • Familiaritzar-se amb la comunicació oral en castellà i anglés.
 • Fomentar l'esperit crític i la capacitat d'anàlisi i discussió de resultats.
 • Desenvolupar la capacitat de síntesi i de comunicació escrita.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La asignatura se plantea como un Ciclo de Seminarios Científicos impartidos por especialistas internacionales y nacionales en campos relacionados con el Programa Formativo de Postgrado de Biomedicina y Tecnologías para la Vida, que incluye los Másteres Oficiales de Biomedicina, Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad y Química Médica. Los seminarios se impartirán a lo largo del curso, con una periodicidad aproximadamente semanal.

 

 

Dades generals

Codi: 36600
Professor/a responsable:
BONETE PEREZ, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: GENÈTICA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix