Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GUIA I ACOMPANYAMENT DE GRUP APLICAT

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En l'actualitat pot parlar-se d'una demanda turística experimentada, exigent i independent que valora experiències turístiques que li resulten atractives i siguen capaces de generar records únics amb la qualitat com a referència. En aquest context és fonamental l'existència de professionals que sàpien planificar tots els aspectes d'un circuit turístic que puguen repercutir en la satisfacció turística, des del guiat de ruta, fins a l'atenció en casos d'urgència, passant per l'explicació de continguts sobre el patrimoni i la societat que es visita, o la gestió de serveis en ruta i en destinació, entre altres.

Conèixer tots els elements que conformen la qualitat d'un servei turístic en circuit és bàsic i per a això es planteja aquesta assignatura fonamentalment pràctica, en la qual l'alumnat haurà d'enfrontar-se a cadascun dels serveis que es posen en pràctica en el turisme de circuit.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

EXPERT EN GUIA TURÍSTIC

 

Competències generals

 • CG1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en els cursos al seu treball de guia d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en els cursos al seu treball de guia d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar les dades més adequades en cada àmbit de treball i en cada situació.
 • CG4 : Que siguen capaços de desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre projectes posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Que els alumnes adquirisquen destreses per a ser capaces d'oferir la informació, orientació i assistència turística als clients de circuits, rutes i itineraris.
 • CE10 : Que els alumnes estiguen familiaritzats amb diferents tècniques d'animació del patrimoni per a emprar en diferents situacions.
 • CE12 : Que siguen capaços de guiar a un grup en forma adequada, en diferents circumstàncies (en bus, a peu, en ruta, o dins de recursos patrimonials) emprant totes les destreses de gestió, informació i comunicació necessàries.
 • CE2 : Que estiguen familiaritzats amb les estratègies d'atenció al client, tècniques d'acolliment, i desenvolupen habilitats socials per a l'òptima interacció guia-usuari; també amb la gestió de queixes i conflictes.
 • CE3 : Que els alumnes sàpien com escometre les tasques per a la preparació i desenvolupament d'itineraris turístics: entenent les diferents característiques i tipologia d'itineraris.
 • CE4 : Que s'entenga la necessitat d'adequar els itineraris a les motivacions i peculiaritats del grup; així com la conveniència de planificació visites turístiques, adaptant-se a les circumstàncies: de l'entronitze ambiental, de l'estat del grup, calendari, horaris i recorreguts.
 • CE5 : Que els alumnes dominen les tècniques de conducció de grups, tècniques de comunicació i la gestió de serveis.
 • CE6 : Que els alumnes siguen capaços d'emprar les tècniques més eficaces per a aconseguir una comunicació oral efectiva; emprant no solament la paraula sinó també la comunicació gestual.
 • CE7 : Que s'entenga la importància d'estructurar l'ordre i presentació dels arguments, la planificació de la intervenció i les eines per a fer-la més eficaç: manteniment de l'atenció i el contacte amb el grup, modulació de la veu segons les circumstàncies requerides.

 

ESPECIALISTA EN INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI I GUIA TURÍSTIC

 

Competències generals

 • CG1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en els cursos al seu treball de guia d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en els cursos al seu treball de guia d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar les dades més adequades en cada àmbit de treball i en cada situació.
 • CG4 : Que siguen capaços de desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre projectes posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Que els alumnes adquirisquen destreses per a ser capaces d'oferir la informació, orientació i assistència turística als clients de circuits, rutes i itineraris.
 • CE10 : Que els alumnes estiguen familiaritzats amb diferents tècniques d'animació del patrimoni per a emprar en diferents situacions.
 • CE12 : Que siguen capaços de guiar a un grup en forma adequada, en diferents circumstàncies (en bus, a peu, en ruta, o dins de recursos patrimonials) emprant totes les destreses de gestió, informació i comunicació necessàries.
 • CE2 : Que estiguen familiaritzats amb les estratègies d'atenció al client, tècniques d'acolliment, i desenvolupen habilitats socials per a l'òptima interacció guia-usuari; també amb la gestió de queixes i conflictes.
 • CE3 : Que els alumnes sàpien com escometre les tasques per a la preparació i desenvolupament d'itineraris turístics: entenent les diferents característiques i tipologia d'itineraris.
 • CE4 : Que s'entenga la necessitat d'adequar els itineraris a les motivacions i peculiaritats del grup; així com la conveniència de planificació visites turístiques, adaptant-se a les circumstàncies: de l'entronitze ambiental, de l'estat del grup, calendari, horaris i recorreguts.
 • CE5 : Que els alumnes dominen les tècniques de conducció de grups, tècniques de comunicació i la gestió de serveis.
 • CE6 : Que els alumnes siguen capaços d'emprar les tècniques més eficaces per a aconseguir una comunicació oral efectiva; emprant no solament la paraula sinó també la comunicació gestual.
 • CE7 : Que s'entenga la importància d'estructurar l'ordre i presentació dels arguments, la planificació de la intervenció i les eines per a fer-la més eficaç: manteniment de l'atenció i el contacte amb el grup, modulació de la veu segons les circumstàncies requerides.
 • CE8 : Que els alumnes estiguen familiaritzats amb l'ús de Tecnologies de la Informació i comunicació per a la captació i gestió de la informació necessària per al treball de guia. Cartografia, webs bàsiques, altres mitjans i suports.
 • CE9 : Que sàpien identificar i manejar de les fonts d'informació bàsiques i complementàries per a la preparació de circuits, rutes, senderes i itineraris. Suports bibliogràfics tradicionals, webgrafía, xarxa de tourist info, etc.

 

MÀSTER EN GUIA TURÍSTIC I INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI

 

Competències generals

 • CG1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en els cursos al seu treball de guia d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en els cursos al seu treball de guia d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar les dades més adequades en cada àmbit de treball i en cada situació.
 • CG4 : Que siguen capaços de desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre projectes posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Que els alumnes adquirisquen destreses per a ser capaces d'oferir la informació, orientació i assistència turística als clients de circuits, rutes i itineraris.
 • CE10 : Que els alumnes estiguen familiaritzats amb diferents tècniques d'animació del patrimoni per a emprar en diferents situacions.
 • CE12 : Que siguen capaços de guiar a un grup en forma adequada, en diferents circumstàncies (en bus, a peu, en ruta, o dins de recursos patrimonials) emprant totes les destreses de gestió, informació i comunicació necessàries.
 • CE2 : Que estiguen familiaritzats amb les estratègies d'atenció al client, tècniques d'acolliment, i desenvolupen habilitats socials per a l'òptima interacció guia-usuari; també amb la gestió de queixes i conflictes.
 • CE3 : Que els alumnes sàpien com escometre les tasques per a la preparació i desenvolupament d'itineraris turístics: entenent les diferents característiques i tipologia d'itineraris.
 • CE4 : Que s'entenga la necessitat d'adequar els itineraris a les motivacions i peculiaritats del grup; així com la conveniència de planificació visites turístiques, adaptant-se a les circumstàncies: de l'entronitze ambiental, de l'estat del grup, calendari, horaris i recorreguts.
 • CE5 : Que els alumnes dominen les tècniques de conducció de grups, tècniques de comunicació i la gestió de serveis.
 • CE6 : Que els alumnes siguen capaços d'emprar les tècniques més eficaces per a aconseguir una comunicació oral efectiva; emprant no solament la paraula sinó també la comunicació gestual.
 • CE7 : Que s'entenga la importància d'estructurar l'ordre i presentació dels arguments, la planificació de la intervenció i les eines per a fer-la més eficaç: manteniment de l'atenció i el contacte amb el grup, modulació de la veu segons les circumstàncies requerides.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Adquirir i dominar tècniques de gestió, assistència i dinàmica de grups.
- Conèixer i manejar els recursos i tècniques bàsiques per a la preparació, disseny i desenvolupament d'itineraris turístics.
- Dominar i desenvolupar tècniques de comunicació oral i gestual del guia, tant en espanyol com en anglès.
- Adquirir agilitat en la cerca i gestió de la informació referida al patrimoni natural i cultural de l'entorn de treball, emprant diferents fonts i suports.
- Conèixer i aplicar diferents tècniques d'animació del patrimoni per a emprar en diferents situacions.
- Desenvolupar destreses del guia de turisme a través de la pràctica en un circuit real i en diverses destinacions de pas, a més actuant amb grups de clients de diferent naturalesa.

 

 

Dades generals

Codi: 36390
Professor/a responsable:
NAVALON GARCIA, MARIA DEL ROSARIO
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 2,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: I. UNIVERSITARI D'INVESTIGACIONS TURISTIQUES (10.17)
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix