Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ EFICAZ DE PERSONES EN LES ORGANITZACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Con esta asignatura se entendará el comportamiento humano en el puesto de trabajo y cómo guiarlo a los objetivos empresariales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

 

Competències generals

 • CG3 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Establir estratègies de direcció i gestió de recursos humans tendents a la consecució dels objectius estratègics de l'organització.

 

EXPERT EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

 

Competències generals

 • CE5 : Establir estratègies de direcció i gestió de recursos humans tendents a la consecució dels objectius estratègics de l'organització.
 • CG3 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Comprender las razones del
comportamiento humano en el
puesto de trabajo.
2. Investigar el proceso de motivación
en las personas.
3. Analizar las principales teorías
sobre el comportamiento de sus
colaboradores.
4. Estudiar algunas de las posibles
herramientas de motivación
que puede utilizar con sus
colaboradores.
5. Entender la definición e identificar
los componentes del liderazgo.
6. Distinguir los distintos estilos
directivos.
7. Trabajar con competencias básicas
las técnicas que debe manejar un
directivo: Organización del tiempo y
dirección de reuniones.

 

 

Dades generals

Codi: 36364
Professor/a responsable:
GASCO GASCO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,20
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 2,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. I. UNIVERSITARI D'INVESTIGACIONS TURISTIQUES
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix