Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ EFICAZ DE PERSONES EN LES ORGANITZACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

 

Competències generals

 • CG3 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Establir estratègies de direcció i gestió de recursos humans tendents a la consecució dels objectius estratègics de l'organització.

 

EXPERT EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

 

Competències generals

 • CE5 : Establir estratègies de direcció i gestió de recursos humans tendents a la consecució dels objectius estratègics de l'organització.
 • CG3 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 36364
Professor/a responsable:
GASCO GASCO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,20
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 2,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. I. UNIVERSITARI D'INVESTIGACIONS TURISTIQUES
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix