Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ ECONÒMIC I FINANCERA DE LA DIRECCIÓ COMERCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

El Experto en Dirección Comercial y Ventas tiene como segunda asignatura, Gestión Económico-Financiera de la Dirección Comercial, asignatura de 4 ECTS que pretende familiarizar al estudiante con los conceptos, las herramientas y la lógica de la Gestión Económico-Financiera de una empresa. El estudiante conocerá puntos clave del análisis de la información financiera, con el fin de ayudar a la toma de decisiones comerciales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacitat per a la recerca, processament i interpretació d'informació, procedents de fonts bibliogràfiques i documentals.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Integrar-se en l'àrea funcional de màrqueting d'una empresa o organització xicoteta, mitjana o gran i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE2 : Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE6 : Ser capaç d'analitzar i comprendre el comportament dels consumidors i els factors que influeixen en la seua conducta des de la perspectiva de màrqueting.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El objetivo básico de la asignatura Gestión Económico-Financiera de la Dirección Comercial, es proporcionar a los estudiantes de una formación práctica y una visión de conjunto, de los aspectos fundamentales de la gestión económico-financiera de una empresa. El Departamento Comercial necesita para su eficiencia, de una visión global de la estructura de ingresos y costes empresariales.

 

 

Dades generals

Codi: 36356
Professor/a responsable:
TORMO DOMINGUEZ, JUANA
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix