Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPERATIVA EN COMUNICACIÓ DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Operativa en comunicación digital, asignatura de 6 ECTS ofertada en el curso de experto en Redes Sociales Estrategia y Comunicación Digital, proporciona al alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para incorporar estrategias y herramientas digitales a los procesos de comunicación online de las organizaciones. En concreto, la asignatura presta especial atención al marketing de contenidos y móvil, la reputación online, el videomarketing, el comercio electrónico, a las diferentes herramientas digitales de gestión, teniendo siempre en cuenta los aspectos legales que conciernen al ámbito digital.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE3 : Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting i la comercialització a través d'Internet i de les noves tecnologies, i la seua vinculació amb les estratègies de màrqueting globals de l'empresa.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

• Proporcionar técnicas y herramientas propias de la comunicación online.
• Aprender a gestionar la presencia de la organización, producto o marca en las redes sociales.
• Aprender a atraer y retener a los posibles clientes a través de contenido relevante y valioso.
• Entender los procesos y elementos fundamentales del social commerce o comercio electrónico.
• Conocer las herramientas existentes en el mercado para monitorizar la reputación de empresa y marca en entornos 2.0.

 

 

Dades generals

Codi: 36343
Professor/a responsable:
RAMOS SOLER, IRENE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix