Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APLICACIONS DE LA TELEDETECCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En la gestió del medi natural, la teledetecció representa una font de dades periòdica i actualitzada i constitueix el punt d'inici per al desenvolupament de bases de dades espacials que posteriorment poden ser analitzades i representades mitjançant els Sistemes d'Informació Geogràfica. Les imatges de satèl·lit permeten obtenir i analitzar informació de grans extensions del territori així com detectar i quantificar canvis espaciotemporals difícilment perceptibles amb l'ús d'altres eines. De manera addicional, els RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) o drons són un complement a la informació satel·lital que en poc temps s'han adaptat tot un seguit de sensors que permeten desenvolupar potents eines per a la gestió de territori a qualsevol escala. Aquest avanç ha anat acompanyat de millores en el maquinari i programari capaços de realitzar anàlisis complexes en molt poc temps.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE20 : Conèixer i avaluar l'estat de conservació i degradació dels ecosistemes.
 • CE22 : Calcular i utilitzar indicadors de l'estat dels ecosistemes.
 • CE5 : Adquirir la capacitat d'anàlisi de processos, fluxos i balanços en ecosistemes.

 

Competències genèriques de grau

 • B1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • B4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • B6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • B7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Proporcionar els fonaments bàsics per a utilitzar les eines de teledetecció més freqüents en la gestió del medi natural.
 • Saber escollir les tècniques d'anàlisi de dades adequades, segons els objectius i la tipologia de dades.
 • Aplicar les tècniques de teledetecció esmentades, coneixent-ne les limitacions i la manera d'interpretar-ne els resultats.
 • Utilitzar la informació geogràfica com a instrument de gestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Proporcionar els fonaments bàsics i com utilitzar algunes de les eines de la teledetecció més habituals emprades en la gestió del medi natural.
• Saber escollir les tècniques d'anàlisi de dades adequades segons els objectius establerts i la tipologia de dades.
• Aplicar les esmentades tècniques de teledetecció, coneixent les seves limitacions i com s'han d'interpretar els resultats.
• Utilitzar la informació geogràfica com a instrument de gestió.
• Introduir la tecnologia RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) com a eina en la gestió del medi natural.

 

 

Dades generals

Codi: 36021
Professor/a responsable:
BONET JORNET, ANDRES
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,16
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,54

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix