Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELS DE DINÀMICA DE LA VEGETACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura esta dedicada a esplicar técnicas recientes de análisis matricial e integral de poblaciones animales y vegetales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi científica i de síntesi.
 • CG11 : Capacitat per a concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació amb rigor acadèmic.
 • CG8 : Capacitat crítica i autocrítica.
 • CG9 : Capacitat per a la presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Conèixer la biologia i ecologia del sòl i les seues implicacions en la salut vegetal i el funcionament dels ecosistemes terrestres i resoldre problemes relacionats amb la utilització de la biota del sòl.
 • CE19 : Aplicar l'ecologia a la conservació i restauració d'ecosistemes.
 • CE28 : Millorar la capacitat per a escriure articles científics: recerca d'informació, anàlisi de documentació, tècniques d'interpretació i redacció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els descriptors de l'estructura de les comunitats i les eines per a la seua gestió.
 • Adquirir desimboltura en l'ús de programes informàtics de simulació de dinàmica de poblacions.
 • Definir els processos temporals i espacials en el procés d'autoorganització dels ecosistemes.
 • Aplicar les eines de l'estudi de la dinàmica de la vegetació a la restauració i conservació dels ecosistemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Construir, analizar e interpretar los modelos estructuradados para poder predecir la dinámica de poblaciones vegetales y animales. Nos centraremos en  modelos matriciales (PPM) e introduciremos modelos integromatriciales (IPM).

 

 

Dades generals

Codi: 36007
Professor/a responsable:
BONET JORNET, ANDRES
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,10
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 1,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix