Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY EXPERIMENTAL I ANÀLISI DE DADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En muchos campos de la ciencia es necesario estudiar el efecto combinado de varios factores en una variable (Análisis Multifactorial) o diseñar experimentos con múltiples factores optimizados para el análisis con ANOVA.

No hay requerimiento de conocimiento mínimo en el apartado matemático-estadístico.

La aplicación de los conocimientos estadísticos en la actualidad se hace con herramientas software y en este curso se utiliza el paquete estadístico de libre distribución R (cran.r-project.org). Es ampliamente utilizado tanto en ámbito empresarial como en institucional-académico, además de ser software libre y actualizarse continuamente con librerías y mejoras por parte de toda la comunidad científica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi científica i de síntesi.
 • CG11 : Capacitat per a concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació amb rigor acadèmic.
 • CG7 : Habilitats bàsiques informàtiques.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Ser capaç d'utilitzar les eines estadístiques de mostreig i elaboració de dades necessàries per a la gestió de recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els fonaments d'algunes tècniques d'anàlisi estadística de dades, incloent-hi tècniques d'anàlisi multivariant.
 • Identificar dissenys experimentals i aplicar les tècniques estadístiques més adequades a cadascun.
 • Conéixer les condicions d'aplicabilitat de les tècniques clàssiques de regressió i anàlisi de la variància, a més dels models lineals generals.
 • Identificar problemes que requerisquen l'ús de models mixtos o models lineals generalitzats.
 • Aplicar algunes tècniques d'anàlisi multivariant.
 • Diagnosticar la validesa de l'aplicació de les diverses tècniques.
 • Interpretar els resultats obtinguts.
 • Utilitzar programes estadístics d'ús habitual i, en particular, l'entorn estadístic R.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Ver Objetivos formativos

 

 

Dades generals

Codi: 36005
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ MATEO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,16
Crèdits pràctics: 0,64
Càrrega no presencial: 1,70

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,13
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,13
  Crèdits pràctics: 0,51

Estudis en què s'imparteix