Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LEGISLACIÓ AMBIENTAL I SECTORIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

L'assignatura pretén facilitar els coneixements indispensables sobre el sistema de fonts del Dret en general i prestar la formació específica relativa al Dret Ambiental, amb l'objectiu de conèixer els principals instruments jurídics per a la protecció mediambiental, així com el règim jurídic dels sectors ambientals que comporten una intervenció sobre els agents contaminants o que estan referits a la protecció dels recursos naturals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica de la restauració i gestió del medi.

 

Competències genèriques de grau

 • B1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • B4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • B6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • B7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 

 

Dades generals

Codi: 36002
Professor/a responsable:
GOMIS CATALA, MARIA LUCIA
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix