Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LEGISLACIÓ AMBIENTAL I SECTORIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

L'assignatura pretén facilitar els coneixements indispensables sobre el sistema de fonts del Dret en general i prestar la formació específica relativa al Dret Ambiental, amb l'objectiu de conèixer els principals instruments jurídics per a la protecció mediambiental, així com el règim jurídic dels sectors ambientals que comporten una intervenció sobre els agents contaminants o que estan referits a la protecció dels recursos naturals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica de la restauració i gestió del medi.

 

Competències genèriques de grau

 • B1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • B4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • B6 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • B7 : Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Quant als objectius generals del Màster, es pretén, amb aquesta assignatura, aprofundir en el coneixement dels mecanismes jurídics d'intervenció, que utilitzen actualment les administracions públiques per a protegir el medi ambient a partir de l'anàlisi de la legislació sectorial.

Els objectius transversals són:

 • Aprofundir en el coneixement de diversos conceptes i institucions del dret ambiental.
 • Aprendre els mètodes adequats per a investigar la legislació vigent a cada moment.
 • Conéixer la legislació sectorial vigent en matèria de medi ambient.
 • Interpretar correctament textos normatius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 

 

Dades generals

Codi: 36002
Professor/a responsable:
GOMIS CATALA, MARIA LUCIA
Crèdits ECTS: 2,50
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix