Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Treball Fi de Máster consisteix en realitzar, presentar i defendre un traball d'investigació sobre un tema relacionat amb lels continguts del máster i les línies d'inestigació dels professors que participen en el Máster. El treball está supervisat per un tutor/director.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Iniciació a la investigació (cerca bibliogràfica, planificació d'experiments, obtenció, anàlisi i interpretació de dades, presentació de resultats).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El desenvolupament d'un treball experimental o bibliogràfic d'introducció a la investigació sota la direcció d'un tutor/director.

 

 

Dades generals

Codi: 35838
Professor/a responsable:
ROMAN MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 13,50

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,12
  Crèdits pràctics: 0,25
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,13
  Crèdits pràctics: 0,25
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,12
  Crèdits pràctics: 0,25
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,13
  Crèdits pràctics: 0,25

Estudis en què s'imparteix