Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES DE CÀLCUL NUMÈRIC APLICADES A LA FÍSICA I A LA QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se pretende que el alumno obtenga unos conocimientos básicos de las diversas técnicas de cálculo numérico. Se realizarán aplicaciones a distintos campos científicos. Se introducurá al alumno en la programación. Se utilizarán diversos paquetes de cáculo numérico como el Origin, Mathcad, .... Se iniciará en la técnica de procesamiento de textos científios de alta calidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE24 : Conèixer els nivells de càlcul teòric per a l'estudi de propietats d'interès químic i físic.
 • CEE25 : Conèixer els mètodes de dinàmica molecular i de Montecarlo per a la computació científica de sòlids i líquids.
 • CEE26 : Conèixer els fonaments essencials de la teoria quàntica de sòlids des del punt de vista computacional.
 • CEE27 : Conèixer els fonaments teòrics i les aplicacions de la teoria del funcional de densitat.
 • CEE29 : Conèixer les tècniques de càlcul numèric aplicades a la ciència de materials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir destreza en el ajuste y modelado de datos.
Demostrar conocimiento de diversos paquetes de cálculo numérico como el Origin o Mathcad.

Utilización del procesamiento de textos Latex.

 

 

Dades generals

Codi: 35835
Professor/a responsable:
ABRIL SANCHEZ, ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix