Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CÀLCUL COMPUTACIONAL D'ESTRUCTURES MOLECULARS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

És una assignatura de la Facultat de Ciències Químiques de la Universitat d'Alacant.
Està adscrita al programa CIÈNCIES DE MATERIALS, com a assignatura fonamental-optativa de tres crèdits (35833).


L'objectiu fonamental és posar en contacte l'alumne de doctorat amb els mètodes i técniques més utilitzats en el càlcul teòric de l'estructura molecular.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE24 : Conèixer els nivells de càlcul teòric per a l'estudi de propietats d'interès químic i físic.
 • CEE29 : Conèixer les tècniques de càlcul numèric aplicades a la ciència de materials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Es pretén que els alumnes siguin capaços de triar i aplicar els diversos mètodes teòrics existents, per a la resolució dels seus problemes concrets.

Per a això han d'adquirir els coneixements necessaris per poder tenir un criteri propi que li permeti aplicar el mètode apropiat, amb la precisió adequada, perquè els càlculs a realitzar siguin viables i els seus resultats siguin útils.

 

 

Dades generals

Codi: 35833
Professor/a responsable:
SAN FABIAN MAROTO, EMILIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix