Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELITZACIÓ EN CIÈNCIA DE MATERIALS: INTRODUCCIÓ A LES SIMULACIONS ATÒMIQUES I MÈTODES MONTE CARL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura és una optativa dins del programa de Ciència de Materials en la que s'introdueix a l'alumne/a les tècniques més utilitzades en la modelització I en la simulació del comportament de materials a escala atòmica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE24 : Conèixer els nivells de càlcul teòric per a l'estudi de propietats d'interès químic i físic.
 • CEE25 : Conèixer els mètodes de dinàmica molecular i de Montecarlo per a la computació científica de sòlids i líquids.
 • CEE26 : Conèixer els fonaments essencials de la teoria quàntica de sòlids des del punt de vista computacional.
 • CEE27 : Conèixer els fonaments teòrics i les aplicacions de la teoria del funcional de densitat.
 • CEE29 : Conèixer les tècniques de càlcul numèric aplicades a la ciència de materials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Coneixements bàsics de les tècniques de modelització I simulació en ciència de materials, fonamentalment dinàmica molecular I diferents mètodes de Monte Carlo. Introduir a l'alumne en la programació per ordinador.

 

 

Dades generals

Codi: 35831
Professor/a responsable:
CATURLA TEROL, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix