Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATERIALS PER A APLICACIONS MEDIAMBIENTALS I ENERGÈTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Materiales para aplicaciones medioambientales y energéticas es una asignatura optativa del Máster en Ciencia de Materiales que se imparte durante es primer cuatrimestre . Esta asignatura se integra dentro del módulo de especialización del máster que tiene que realizar el alumno y en concreto está integrada en tres módulos de especialización "Materiales Electroquímicos", "Medioambiente y Energía" y "Materiales funcionales y estructurales".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>fonamentals

 • CEF8 : Seleccionar materials per a una determinada aplicació.
 • CEF9 : Interpretar comportaments i establir relacions entre propietats i estructura.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE10 : Conèixer els aspectes fonamentals de la nanociència i els nanomaterials.
 • CEE18 : Conèixer els materials i tecnologies en piles de combustible, supercondensadors i sensors electroquímics.
 • CEE21 : Conèixer el fenomen de l'electrocatàlisi i els materials en els quals es produeix i les seues aplicacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Adquirir los conocimientos básicos de los diferentes materiales y tecnologías en pilas de combustible, supercondensadores y sensores electroquímicos.

- Clasificar y definir los diferentes contaminantes, así como los diferentes métodos de tratamiento.

- Aquirir los conceptos básicos de electroquímica necesarios para el desarrollo de la asignatura.

- Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

- Demostrar capacidad de síntesis y expositiva.

 

 

Dades generals

Codi: 35823
Professor/a responsable:
MORALLON NUÑEZ, EMILIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix