Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATERIALS AMB APLICACIONS EN FOTÒNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Asignatura optativa del Master de Materiales


 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE11 : Conèixer diferents materials amb aplicacions en fotònica i els efectes òptics en els quals es basen aquestes aplicacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Els derivats del contingut de cada assignatura i els relacionats amb les competències d'especialització indicades i amb les competències generals i bàsiques del títol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Dar una visión de los distintos tipos de materiales que se utilizan en el áera de la Fotónica, describiendo los efectos ópticos lineales o no-lineales en los que basan su funcionamiento, así como los distintos tipos de dispositivos en los que se aplican. Entre los dispositivos descritos se incluyen láseres, diodos emisores de luz, células solares y algunos dispositivos ópticos no-lineales, tales como dobladores de frecuencia, moduladores electroópticos, etc...  Asimismo se dedicarán varias sesiones a la discusión de diversos temas de gran actualidad relacionados con Materiales Fotónicos.

 

 

Dades generals

Codi: 35818
Professor/a responsable:
DIAZ GARCIA, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix