Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATERIALS MAGNÈTICS I SUPERCONDUCTORS: FENOMENOLOGIA I FONAMENTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ofrece como optativa en el máster de Materiales. 

Se presentan las propiedades carácterísticas de los materiales magnéticos y superconductores. Por otra parte se explica el orígen microscópico de estos fenómenos. De esta forma el alumnado podrá estar preparado para entender las bases en las que se asienta el comportamiento de estos materiales. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE10 : Conèixer els aspectes fonamentals de la nanociència i els nanomaterials.
 • CEE11 : Conèixer diferents materials amb aplicacions en fotònica i els efectes òptics en els quals es basen aquestes aplicacions.
 • CEE12 : Conèixer les propietats mecàniques dels materials i les lleis que les governen.
 • CEE13 : Conèixer els materials semiconductors, l'origen del fenomen i el funcionament dels dispositius semiconductors.
 • CEE14 : Conèixer i classificar els materials compostos segons el tipus de matriu, conèixer els seus avantatges i aplicacions.
 • CEE15 : Conèixer els principis de la química de polímers conductors, mètodes de síntesi, propietats i aplicacions.
 • CEE16 : Conèixer els fonaments de la ciència de polímers (fonaments químics i caracterització) i la seua aplicació al camp dels adhesius.
 • CEE17 : Conèixer conceptes de formulació, propietats i aplicacions d'adhesius, recobriments i segellants.
 • CEE18 : Conèixer els materials i tecnologies en piles de combustible, supercondensadors i sensors electroquímics.
 • CEE28 : Conèixer les tècniques d'anàlisi de materials polimèrics.
 • CEE9 : Conèixer la descripció teòrica, microscòpica i fenomenològica dels materials magnètics i dels superconductors.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer y comprender los fenómenos del magnetismo y de la superconductividad. Conocer y Comprender los mecanísmos por los que un material puede mostrar propiedades magnéticas o superconductoras.

 

 

Dades generals

Codi: 35817
Professor/a responsable:
UNTIEDT LECUONA, CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix