Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI TÈRMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Titulación: Máster en Ciencia de Materiales

Tipo: Optativa

Módulo especialización
Materia: Materiales de carbón; Catálisis Heterogénea y Sólidos Porosos

Imparte: Departamento de Química Inorgánica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE1 : Conèixer els fonaments de la ciència i la tecnologia dels materials de carbó.
 • CEE10 : Conèixer els aspectes fonamentals de la nanociència i els nanomaterials.
 • CEE2 : Conèixer les principals aplicacions dels materials de carbó a escala tècnica, industrial i domèstica.
 • CEE3 : Conèixer l'estructura, propietats i aplicacions dels materials de carbó porosos.
 • CEE4 : Conèixer els fonaments i les aplicacions de la interacció de gasos, vapors i líquids amb superfícies sòlides.
 • CEE5 : Conèixer els aspectes més importants de la catàlisi heterogènia, tant des d'un punt de vista microscòpic (fenòmens de superfície) com macroscòpic (preparació de catalitzadors), així com la seua importància en la indústria química.
 • CEE6 : Conèixer les tècniques de cinètica transitòria (tècniques de permutació de gasos, tècniques a temperatura programada i de polsos de gasos i tècniques transitòries isotòpiques) tant la seua descripció teòrica com el seu desenvolupament experimental.
 • CEE7 : Conèixer la base teòrica, la metodologia i les aplicacions de les diferents tècniques d'anàlisi tèrmica.
 • CEE8 : Conèixer mètodes de síntesis, propietats i aplicacions de materials zeolítics i sòlids mesoestructurats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducir al alumno en la metodología y teórica de las diferentes técnicas que constituyen el conjunto de las técnicas de Análisis Térmico, analizándose, para ello, tanto los aspectos meramente instrumentales de cada una de ellas, como los fundamentos físico-químicos que gobiernan el comportamiento térmico de las sustancias, a fin de establecer la relación existente entre las propiedades de las sustancias con las medidas experimentales efectuadas, nexo que permitirá estudiar las aplicaciones prácticas de tales técnicas.

 

 

Dades generals

Codi: 35813
Professor/a responsable:
ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix